Yaa Nahay

Waxaan aaminsan nahay in xoogga bukaanka iyo bulshooyinka si ay u noqdaan kuwo caafimaad qaba iyo kuwa galaan waxa ‘caafimaad’ waxaa loola jeedaa in ay macnaha. Tan iyo 2005, HealthFinders Iskaashiga waxa ay daryeel dhamaystiran, oo ay ku jiraan daryeelka aasaasiga ah ee caafimaadka iyo ilkaha, u doodista bukaan, iyo adeegyada fayoqabka for underserved oo dhan County Rice. Waxaan galaan xubnaha bulshada ee caafimaadka, iyadoo la fogeynayo caqabadaha daryeel helaan, oo ay beerida xiriir joogto ah in la abuuro karo bulshooyinka caafimaad oo siman.

 Ali & Somali woman - Advocacy Apt. FBO 4.2016_WEB-6938

In Bulshada

HealthFinders Iskaashiga ka baxsan qolka imtixaanka iyo bulshada ay la caafimaadka iyo fayoqabka dhacaya. Waxaan isku daraan mabaadi’da hawlgelinta bulshada la iskaashiga mudada dheer u dhaxeeya isbitaalada maxalliga ah iyo rugaha caafimaadka, iyo sidoo kale daraasiin ururo lamaanahaaga, dugsiyada, iyo hay’adaha adeegga dawladda. HFC isku urur bulshada la dhismaha isbahaysiga iyo nidaamka isbedel in la dhiso bulshada caafimaad oo siman. Wada Kaliya waxaan qabto karaa caafimaadka la taaban karo iyo marxaladaha bulshada muhiim u ah fayo-qabka bulshada ee.

Awodha waxan kahelna daka iskodha wax nalaqabto, sidha (valoontiyarka) Ma samayn karin waxa aannu ku samayn oo aan gargaar ka mutadawiciin ah iyo layliyo.Waxay yihiin dib-laf ka mid ah waan lafdabarka hayada, HFC. Mutadawiciin  siiyaan khibrad adeegyada daryeelka aasaasiga ah, adeegaya sida bixi yayaasha caafimaadka, turjumaano af, kalkaaliyayaasha caafimaadka iyo soo dhoweeynta. Guji hoos si aad u hesho ku lug maanta!
Ali & Somali woman - Advocacy Apt. FBO 4.2016_WEB-6952

Adeegyada

Daryeelka Caafimaadka Aasaasiga ah

Waxaan bixinaa adeegyo daryeelka aasaasiga ah ee guud ahaan laba goobood caafimaadka ee Faribault iyo Northfield. Rug caafimatka waxey bixiyaan daryeelka cudur ka hortagga, ba’an iyo xanuunadhta muddo dheer haya. Oo ay ku jiraan adeegyada daryeelka ilkaha ee goobta Faribault keligiis ah.

Bukaan-socodka ka heli kartaa imtixaanka baadhista lacag la’aan ah oo shaqo shaybaar layiraadho Hospital One Degmada labadaba, iyo Hospitalka Northfield. Adeegyadan waxaa lagu bixiyaa sida in taageero nooc inay kahelaan cawiimad bathan HealthFinders.

Daawada Lagaacawinayo

Barnaamijka Gargaarka Daawada (MAP) waxay bixisaa daawooyinka laguu qoro lacag la’aan ah hadaathan laheyn car caafimad, caymis deggan Rice County, Barnaamijkan wuxuu ka shaqeeyaa in iskaashi si dhow la leh, kuwa lammaanaha maxaliga Sterling Drug inay bixiyaan daawada ma aha oo kaliya in bukaanka HFC, laakiin sidoo kale bukaanka ee xarumaha gurmadka degdegga ah deegaanka iyo rugaha aan caymiska daawooyinka. Sterling farmasiyada siisaa bixinta qoro labada Northfield iyo Faribault,loyaqano refills mise kunoqso markale, si toos ah, iyo adeegyada kale ee laguu qoray.

Daryelka caafimatka waad cotsankarta

Waxaan nahay MNsure ansixiyey iyo caawin kara diiwaangelinta iyo caymiska caafimaadka MNsure. Wac si aad balan! (507) -323-8100. Waxaan kaa caawin karaa codsanaya caymiska caafimaadka ama barnaamijyada kale ee bukaan-taageero, oo aad ku xidhmaan hay’adaha kale ee bulshada iyo barnaamijyada adeegga bulshada oo dhan County Rice. Waxaan sidoo kale kaa caawin doona inaad la xiriirtaa hay’adaha ku haboon si loo hubiyo in codsiyada iyo diiwaangelinta ay dhammaystirmaan sida loogu baahan yahay.

800 pix long-8480
Adeegyada ilkaha

HealthFinders Iskaashiga waxay bixiyaan adeegyada ilkaha bukaan oo ay ku jiraan baaritan,iyo daaweynta,sida daqitaanka fudhud iyo daryeelka kele oo ka hortaga sidha (prophylaxis), saaridda ilkaha, iyo waxbarashada ookutaalo goobta Faribault Cliniga. HFC ee ka diiwaan gashan ilkaha iyo Isku-duwaha Barnaamijka Ilkaha, hogaamiyo kooxda ka mid ah mutadawiciinta, oo ay ku jiraan turjubaanada iyo dhoweyntu bulshadha ,Imow xaffiskena Faribault ee daryeelka ilkaha ay bixiyaan  maalinkista.

Calendarka Cliniga

Pura Vida Healthy nolol

Barnaamijka Pura Vida wuxuu bixiyaa fasalo jirdhiska, nafaqada iyo wacnaan inat ka qaybgalayaashaa la siiyo qalab, aqoon, iyo waxyooday inay kahelaan dhinaca hab nololeed caafimaad leh. Fasalada Pura Vida waxey yihin kuwa bixiyaan xiiso leh iyo deegaan koox taageero ah oo ay ka qaybgalayaashu ku hawlan yihiin tababarka wadnaha iyo xoogsi ay u horumariyaan caafimaadka guud. Fasalada waxaa laga bixiyaa xaruuntena Faribault iyo Northfield, malmaha Isninta iyo Arbacatha.

Fadlan kafiri kalendarka

Fasalka haweenka-kaliya waxaa u kabaxaa Faribault toddobaadkii hal mar. Maalinta isninta oo kali ah Fasallada ooiskudaf waa maalinti saacada casirki jimicsi hore waa lagama maarmaan. Fasalada oo dhan waa lacag la’aan kafaideeso, dadweynaha u furan!

Karaadi faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan fasalada Qeybta Facebuugena Pura Vida ayaa: http://www.facebook.com/PuraVidaProgram/

AMA, La xiriir Juliana Lima wixii faahfaahin dheeraad ah:
Juliana Lima lima.juliana@healthfindersmn.org

Barnaamijka Sukurowga, mise Macaanka

Barnaamijka Sukorowga Aya sidha dhaqsaha badan soo socda, ee sanatka 2016! Wuxuu ku siin doonaan inaat kafaithesato taageerada iyo waxbarashada group-ku salaysan in la qalabeeyo kuwa bukaanada qaba cudurka macaanka, iyadoo qalabka ay u baahan yihiin si ay siguul leh u fahmaan oo maareeyaan Sokowga iyo xaafada joogan,Sithookale waxey helayaan macluumaad barnaamijka lasocdo oo kacawiyo cuthurka Sokorowga, sii daqsii ah.

La xiriir Emily Carroll wixii faahfaahin dheeraad ah:
Emily Carroll 507-646-8964 carroll.emily@healthfindersmn.org

Calendarka

Tag Calendarka si aad u aragto dhacdooyinkena.

Ballan samayso/ Qabso

Dhammaan booqashooyinka bukaan socod eegtada waa ballan kaliya. Ma jiraan wax saacadood socod, mise athon ballan lahein saacathaha Cliniga furan yihiin wa sithatan.

Faribault Clinic

Sacathaha

Isnin 9 a.m. – 5 p.m.
Talaatha 9 a.m. – 5 p.m.
Arbaco 9 a.m. – 9 p.m.
Qamiis 9 a.m. – 4 p.m.
Jimca Mashaqeeyno/Waxiranahay

Northfield Clinic

Sacathaha

Isin Mashaqeeyno/Waxiranahay
Talaatha 5 p.m. – 9 p.m.
Arbaco Mashaqeeyno/Waxiranahay
Qamiis 5 p.m. – 9 p.m.
Jimca Mashaqeeyno/Waxiranahay